Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

10. - 15. juli | 2023

Classical Music in Lofoten

Lofoten International Chamber Music Festival and Lofoten Piano Festival aims to bring a varied program of classical music – performed by international artists at a high level – to the whole of Lofoten. The festivals are held every other year. In addition, a number of smaller classical concerts are arranged throughout the year in Lofoten.

News

MERITA funds for young quartets

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest er én av totalt sytten europeiske kulturinstitusjoner som i samarbeid med den italienske organisasjonen Le Dimore del Quartetto søkte om midler fra

Read more