Nyheter

MERITA-midler til unge kvartetter

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest er én av totalt sytten europeiske kulturinstitusjoner som i samarbeid med den italienske organisasjonen Le Dimore del Quartetto søkte om midler fra EU for å ivareta og utvikle unge strykekvartetter. Nå har EU innvilget hele 22 millioner kroner til prosjektet som kalles MERITA.

Den italienske organisasjonen Le Dimore del Quartetto ble for noen år siden etablert for å ivareta og utvikle unge strykekvartetter. De har flere ganger mottatt EU-midler for å spre sitt arbeid rundt omkring i Europa. Over tre år skal de nå samarbeide med totalt 17 europeiske kulturinstitusjoner med midler fra prosjektet MERITA (Music, hERItage, TAalent). Blant disse er Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest. I prosjektet deltar hele 38 utvalgte strykekvartetter hvor snittalderen skal være under 35 år.

Vi kom i kontakt med Le Dimore del Quartetto under kvartett-biennalen i Paris vinteren 2020. Siden vi allerede i 2019 startet planleggingen av vårt eget seminar for unge strykekvartetter, var veien til samarbeidet kort, sier Knut Kirkesæther som er daglig leder i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest.

Var tidlig ute i Lofoten

I forbindelse med 15-årsfeiringen i 2019, inviterte festivalen den den unge, norske strykekvartetten Sonoro. Deres deltakelse ble en stor suksess og planleggingen av et eget kvartettseminar ble umiddelbart satt i gang. Grunnet pandemien ble lanseringen i 2020 utsatt. Det første seminaret ble en realitet under sommerens festival med midler og hjelp fra Bergesen-stiftelsen.

Dette satser vi videre på, noe som MERITA-programmet også gir store muligheter for. Programmets visjon passer godt med våre egne målsettinger. I tillegg setter det oss i eksklusiv kontakt med andre europeiske kulturinstitusjoner som jobber for det samme, sier Kirkesæther.

Under festivalen får de unge strykekvartettene ta del i det internasjonale miljøet som skapes. De både spiller og øver sammen, i tillegg til daglig undervisning. I sommer var det den norske cellisten Bjørg Værnes Lewis som ledet seminaret. I fremtiden håper festivalen på å kunne hente enda flere strykekvartetter til Lofoten.

Vi kan nå jobbe målrettet i tre år hvor vi kan invitere unge kvartetter fra hele verden. Dette kommer vi til å gjøre både under festivalen og ellers i året. Det er heller ikke bare snakk om tradisjonelle klassiske konserter. En del av prosjektet er å utforske og utvikle både konsertformen og presentasjonen av klassisk musikk, smiler Kirkesæther.

Unge strykekvartetter i vinden

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest har lang tradisjon med strykekvartetter. Kunstnerisk leder, Arvid Engegård startet sin egen kvartett sommeren 2005 under festivalen. Engegårdkvartetten er idag anerkjent internasjonalt og deltar årlig på festivalen.

Unges interesse for å spille i kvartetter har aldri vært større, forteller Engegård. – Prosjektet kommer derfor i grevens tid. Konkurransen i dette markedet er beinhard. Det holder ikke bare å være god til å spille. I tillegg må man gjøre seg synlig på riktig måte for å kunne gjøre dette til et levebrød. Siden det er et stort musikkpolitisk fokus på å ivareta unge musikere, er MERITA fantastisk for oss, avslutter Engegård.

Konsert i midnattsol på Gimsøy

FAKTABOKS

Le Dimore del Quartetto ble etablert i 2015 med formål å bistå unge kvartetter og kammerensembler i starten av en profesjonell karriere. I dag samarbeider med de med arrangører over hele Europe, og tilbyr disse en pool av unge ensembler til flere hundre konserter per år.

MERITA har som mål å gi de unge musikerne konserterfaring, bred kunnskap om konsertproduksjon og forskning, og funderer dette på prinsipper innen innovasjon, utvikling, markedsføring og bærekraft.

Følgende organisasjoner deltar i det treårige samarbeidet: Le Dimore del Quartetto (Italia), Comitato AMUR (Italia), Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest (Norway), European Historic Houses (Belgia), European Association for Research, Educational, Cultural and Social Innovation (Belgia), ProQuartet (Frankrike), Theocharakis Foundation (Hellas), Stichting Strijkkwartet Biennale Amsterdam (Nederland), Europa Nostra (Nederland), Traces&Dreams (Sverige), University of Arts of Tirana (Albania), Q`Endra Event (Albania), Julian Cochran Foundation (Polen), Beogradska Umetnička Nova Teritorija (Serbia), Kolarac (Serbia), Cadenza Arts Management Ltd. (Ungarn), Experimenta (Portugal).

Kontakt oss

Daglig leder

Knut Kirkesæther
E-post: knut@lofotenfestival.com
Telefon: +47 913 98 640

Arrangement | Marked

Christian Winther Farstad
E-post: christian@lofotenfestival.com
Telefon: +47 952 22 640

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest
Tokerudberget 15
N-0986 OSLO

Org.nr.: 992 039 256