Klassisk Musikk i Lofoten

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest og Lofoten Pianofestival arrangeres annethvert år i Lofotens vakre omgivelser. Festivalene har som formål å bringe et variert klassisk musikkprogram – fremført av internasjonale artister på høyt nivå – til hele Lofoten. Begge festivalene har fått mye oppmerksomhet – både nasjonalt og internasjonalt – for sitt høye kunstneriske nivå.

I tillegg til sommerfestivalene arrangeres flere konserter med klassisk musikk gjennom hele året i Lofoten.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest så sitt lys i 2004 som Norges nordligste festival for kammermusikk. Festivalen feiret sine første 15 år i 2019. Gjennom sine over 15 år har festivalen etablert seg som en institusjon i regionen med sine årlige festivaler.

Lofoten Pianofestival

Som en datterfestival til Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, så Lofoten Pianofestival sitt lys i 2014 som Norges eneste pianofestival. Med det samme kunstneriske nivået som moderfestivalen, har festivalen på kort tid blitt en anerkjent pianofestival blant andre store europeiske pianofestivaler.