Lofotkatedralen, Kabelvåg

Vågan kirke, også kjent som Lofotkatedralen, er en korskirke i Kabelvåg i Nordland. Bygget er oppført i tømmer og utformet i nygotisk stil. Det er en langstrakt kirke med korte og brede korsarmer, og en lang vestarm. Den ble innviet 9. oktober 1898 og er med 1100-1200 plasser en av landets største. Arkitekt for kirka var Carl Julius Bergstrøm.

Dette er den største trekirka nord for Trondheim. Tømmeret til kirka ble levert av trelastfirmaet Jacob Digre i Trondheim. Oppføringen av bygget kostet 62.500 kr, i tillegg kom kostnader med tomt og inventar. Bygget ble satt opp i Trøndelag (trolig Levanger), tømmeret ble merket og tatt ned igjen for frakt nordover. Delene ble prefabrikert på fabrikken i Trøndelag og satt sammen i Kabelvåg. Bygget har saltak med samme høyde til raft og møne for alle armene. På taket er det en rekke små arkoppbygg. Tårnet står i vestre ende og er høyt med kvadratisk plan. Tårnet er i reisverk. Koret er lavere og smalere enn østarmen. Vinduene er høye og smale med spiss avslutning på toppen. Kirkerommet er høyt og åpent med mye naturlig lys gjennom vinduene. Midtskipene og sideskipene er skilt fra hverandre med slanke søyler forbundet med spissbuer. Sideskipene har galleri.

Kilde: Wikipedia

Trykk her for veibeskrivelse til Lofotkatedralen