Leif Ove Andsnes fyller 50 år!

Leif Ove Andsnes var den første artisten som ble spurt om å delta på vår første festival i 2004. Hans deltakelse var avgjørende for at flere andre var positive til å delta.

Gjennom festivalens 15 år har Leif Ove gjestet oss flere ganger, og blitt en publikumsvenn i Lofoten. Hans regelmessige besøk, særlig de første årene, gjorde festivalen synlig og tilførte høy anerkjennelse både hos publikum og i bransjen.

(fortsetter under bildet)

Senest i år var vi så heldige å ha Leif Ove Andsnes i Lofoten. Søndag 26. januar holdt han solokonsert i Buksnes Kirke. Dette var én av fire konserter i Norge i 2020.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest hilser og gratulerer med jubileet.

Sommerens festival avlyst!

Lofoten Pianofestival 2020 skulle egentlig gjennomføres 6. – 11. juli, men er nå besluttet avlyst. Vi har jobbet lenge for denne festivalen. Vi har solgt billetter og alle våre musikere så frem til å ankomme for å lage nok en spennende festival. Dette er naturligvis leit for oss, sier daglig leder Knut Kirkesæther.

Til årets festival var det planlagt hele 13 fulle klassiske konserter og over 15 mindre arrangementer, i tillegg til vårt eget kvartettseminar for unge strykekvartetter. 

– Vi er i en noe annen situasjon enn festivaler som arrangeres i større byer med et mer lokalt publikum. Hos oss er minst 50% av publikum tilreisende, mange fra utlandet. Disse vil mest sannsynlig utebli og ramme oss hardt, uttaler daglig leder Knut Kirkesæther.

I 2019 var det over 4000 solgte billetter til Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest. Når mange av disse – samt festivalens artister kommer fra utlandet, skaper situasjonen stor usikkerhet for gjennomføringen.

– Vi har i overkant av 20 inviterte artister som møtes under festivalen i ulike former for samspill. Halvparten av disse kommer fra utlandet, som i dag er underlagt ulike restriksjoner, sier Kirkesæther.

Vi har også i bakhodet at selv om situasjonen skulle bli bedre frem mot sommeren kan vi anta at det vil ta ytterligere litt tid før folk er bekvemme med å møtes i større forsamlinger igjen.

Tenker også på kvaliteten på festivalen

Som markedsansvarlig og styremedlem i festivalen mener Christian Winther Farstad i tillegg at avlysningen kan være til festivalens beste.

– Etter en god start på billettsalget i januar er det nå tydelig at folk er mer avventende for denne type arrangementer. Siden publikum er en viktig del av festivalen er dette en risiko for kvaliteten. Opplevelsen dreier seg også om å møte folk og nyte klassisk musikk sammen.

Han forsikrer videre om at alle som har kjøpt billett vil naturligvis få tilbud om refusjon på disse. Informasjon sendes ut forløpende. 

Samarbeidspartnere, artister og publikum får nå fortløpende informasjon om avlysningen. Det utgjør en endelig strek for planleggingen av festivalen.

– Det er naturligvis trist å sende ut disse meldingene. Vi vet at mange har planlagt dette lenge. Flere av våre artister skrev vi kontrakt med for over et år siden. Vi vet at vårt publikum har bestilt flybilletter og hotell i god tid. Samtidig mener vi det er bedre å avlyse i god tid for å gi alle muligheten til å gjøre om på planene, sier Winther Farstad. 

Vi satser på å få til en alternativ festival allerede i november

Selv om vi nå avlyser Lofoten Pianofestival 2020 har vi lyst til å gi Lofoten klassisk musikk allerede i år. Vi har nå litt tid til å planlegge en alternativ festival allerede i høst.

– Vi sikter oss allerede inn på november og er allerede i kontakt med konsertarenaer og artister. Dette vil naturligvis bli en helt annen festival, men med klassisk musikk i sentrum, forteller Kirkesæther.

Som kjent har Lofoten sett en enorm tilstrømming av turister på høst/vinter de siste årene, noe som har vært en bevist satsning i næringen. Kanskje kan dette skape nye muligheter også for festivalen.

– Reiselivsnæringen i Lofoten har vært særdeles dyktige i å finne prosjekter som trekker folk utenom sommersesongen. Og mørketid og nordlys er attraksjoner i seg selv, forteller Winther Farstad. 

På senhøsten er det særlig to attraksjoner som trekker folk, også fra regionen rundt Lofoten. 

– «Førjulseventyret» i Henningsvær samt julebordene på Lofoten Kulturhus trekker begge mye folk til Lofoten. Dette er en indikasjon på at veien aldri er for lang når tilbudet bare er godt. Kanskje kan vi være med på å stimulere dette allerede i november, avslutter Winther Farstad.

Følg med på vår hjemmeside og facebookside for mer informasjon.

Frokost- og lunsjkonsert avlyst

På grunn av situasjonen omkring corona-viruset har et enstemmig styre i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest vedtatt å avlyse frokostkonserten på Arbeidern (Kabelvåg) og lunsjkonserten på Meieriet (Leknes) lørdag 28. mars.

Vi tar sikte på å sette opp konsertene med samme program så snart situasjonen er normalisert. Informasjon om dette kommer.

Lofoten Pianofestival 2020 er foreløpig ikke avlyst, men vi følger nøye med utviklingen og vil forholde oss til de anbefalinger og pålegg myndighetene kommer med.

Vi lanserer vårt eget kvartettseminar

Strykekvartetten er blant hjørnesteinene innen den klassiske kammermusikken. Helt siden Joseph Haydn etablerte formen mot slutten av 1700-tallet, har den vært en av prøvesteinene for veldig mange av de store komponistene. Når man komponerer for kvartett, er man naken og ingen svakheter kan skjules. Samtidig er det også enklere og billigere å samle fire gode musikere enn et helt orkester.

Mange av de store komponistenes mesterverker er innenfor nettopp kvartettformen, og betydningen og populariteten har holdt seg fram til i dag. Det er i våre dager mer populært enn noen gang å spille kvartett.

Unge strykere tiltrekkes også av muligheten til å delta mer aktivt i den musikalske prosessen, til forskjell fra å spille i orkester hvor man i større grad blir fortalt hvordan det skal være. En eksplosjon av festivaler har dessuten gjort dette til et betydelig større arbeidsmarked enn tidligere.

Dette gjelder også i Norge, hvor ikke minst Oslo Quartet Series har bidratt til stor interesse, både gjennom seriens konserter, men også med et vellykket pedagogisk arbeide som har gitt særlig hovedstaden en rekke unge kvartetter. Her har «vår egen» Engegårdkvartetten spilt en stor rolle.

Kvartettseminar for første gang i Lofoten

Vi vil også bidra i dette arbeidet, og etablerer til sommeren vårt eget seminar for unge kvartetter. Her får de en hovedlærer i den tyske cellisten Eckart Runge, en musiker med lang fartstid i en av de meste anerkjente internasjonale kvartettene: Artemis.

I samarbeide med Runge, har vi valgt ut tre kvartetter:

Kvartett Saphir, bestående av fire musikere på 13 år fra Oslo.
Sonoro Strykekvartett
, bestående av fire musikere i alderen 16-19 år fra Oslo. Sonoro deltok også under Lofoten Internasjale Kammermusikkfest 2019.
Barbican Quartet, bestående av fire musikere i alderen 21-23 fra London.

Kvartettene undervises og øver på formiddagene under festivalen, men vil bli å se rundt i Lofoten på en rekke uformelle konserter på dagtid. De kommer også til å være «oppvarmingsband» på noen konserter i hovedprogrammet. Vi har også laget en egen kvartettkonsert hvor de får vist seg frem i et helt verk.

De blir selvsagt også med på frokostkonsert og finale.

Steinway nr. 10 i Lofoten – til Svolvær Kirke

I forrige uke ble det sendt ut pressemelding i forbindelse med vårt innkjøp av nytt flygel til Svolvær Kirke. Les gjerne om innkjøpet i lokalpressen:

Våganavisen 26.11.19 (abonnent)
Lofotposten 27.11.19 (abonnent)

Styret i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest vedtok nylig å gå til innkjøp av et konsertflygel av typen Steinway & Sons Model D. Dette blir det 10. i rekken siden 2007. Instrumentet plasseres i Svolvær Kirke hvor det kan brukes hele året.
– Det er veldig bra at vi endelig får et konsertflygel i verdensklasse også i Svolvær Kirke, sier en stolt Knut Kirkesæther (daglig leder).

Med flygelet i Svolvær kirke, finnes det nå hele 10 konsertflygler av typen Steinway & Sons i Lofotens kirker og kultursaler. Det er en situasjon som er unik og har blitt lagt merke til også i Steinways ledelse i Hamburg.

– Flygelsituasjonen i Lofoten er ikke til å fatte. Jeg har spøkefullt kalt det for svart magi. Det er en luksus for festivalen vår å slippe å frakte rundt på instrumenter i like stor grad som tidligere, og vi er helt avhengige av instrumenter på dette nivået for å gjennomføre konsertene våre. Svolvær Kirke er en av de beste lokalene rent akustisk, og det har vært et savn å ikke kunne ha flere konserter der, sier en glad daglig leder.

Et instrument av ypperste kvalitet

Steinway & Sons har blitt en bransjestandard når det kommer til konsertflygler. De er fast inventar i de fleste større konserthus verden over. Dette gjør også at de fleste pianister foretrekker å spille på nettopp disse instrumentene. De vet hva som møter dem, så lenge de er godt vedlikeholdt. Svolvær Kirke får den største versjonen fra Steinway & Sons, en Model D. Med sine 274 cm har instrumentet kraft og fylde nok til å fylle store konsertsaler, og er derfor perfekt i en kirke som den i Svolvær.

I videoen under prøvespiller Christian Ihle Hadland det nye flygelet i Oslo. Som kunstnerisk leder for Lofoten Pianofestival 2020 ser han frem til å spille Goldbergvariasjonene igjen under sommerens festival.

Start video

Instrumentet er opprinnelig fra 1970, men har vært gjennom en total renovering. Selv om instrumentet fremstår som nytt, er det betydelig redusert i pris. Det er likevel flere pianister som liker de litt eldre instrumentene bedre, og denne perioden betraktes som gullalderen hos Steinway & Sons.

– Det var den gang enda tillatt med elfenben på tangentene, noe som er langt bedre enn dagens kunststoff. Dette gjelder for øvrig flere av instrumentene vi nå har i Lofoten som vi får svært gode tilbakemeldinger på hver sommer, sier Kirkesæther.

Festivalens andre konsertflygel

Flygelet i Svolvær Kirke blir det andre i rekken som er eid av Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest. Fra før av eier festivalen et tilsvarende konsertflygel i Henningsvær Kirke som ble kjøpt inn i 2017. Også dette er en eldre modell (fra 1890) som er renovert fra innerst til ytterst. De øvrige konsertflyglene i Lofoten eies av lokalene de er plassert i.

– Det viktigste for oss har vært å få flere instrumenter til Lofoten. Flygelynglingen er først og fremst et resultat av et enormt engasjement fra ildsjeler i regionen. Det aller meste av midlene er resultater av innsamlinger. Selv om vi også har bidratt litt økonomisk til flere av disse prosjektene, er det jo ekstra stas for oss å også eie instrumenter selv. For oss er dette en god investering for festivalen, men også en fin måte å gi noe tilbake til regionen og alle som har stått på for oss siden oppstarten, sier Kirkesæther.

Håper på enda mer klassisk musikk i Svolvær Kirke

Gjennom sine 15 år har Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest gjennomført kun et fåtall konserter i Svolvær Kirke. Fremover vil kirken bli en fast del av festivalens hovedprogram. Men konsertflygelet er tilgjengelig for kommunens musikkliv året rundt.

– Som kanskje en av de beste konsertkirkene i Lofoten håper vi flygelet kan bidra til mer aktivitet, også utenom festivalen vår, sier Christian Winther Farstad, markeds- og arrangementsansvarlig i Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest.

Erfaringene med de øvrige instrumentene er at de ikke bare dekker festivalens behov, men tiltrekker seg flere andre konserter, også for folk utenfor Lofoten.

– Det er ikke helt tilfeldig at Leif Ove Andsnes velger seg Buksnes Kirke når han kommer i januar. Han er svært begeistret for nettopp dette instrumentet som ble kjøpt i 2018. Like etter kommer også pianisten Joachim Carr til Stamsund Kirke for å spille inn plate på flygelet der. I tillegg brukes instrumentene hyppig av både lokale og regionale musikere som holder små og større konserter, sier Farstad.

Det nye flygelet vil stå klart i Svolvær Kirke allerede før jul. Festivalens faste pianotekniker kommer fra Tyskland til Lofoten i januar og justerer instrumentet i forhold til nytt klima og lokale.

– Vi må ikke glemme at kirken også får et instrument i verdensklasse til gudstjenester, bryllup og begravelser. Det eneste vi mangler nå er et nytt orgel i Svolvær. Når dette er på plass, kan Svolvær Kirke virkelig bli en konsertkirke av det helt unike slaget – ikke bare for Lofoten, sier Farstad med et smil.

Nytt piano på plass i Valberg Kirke

Pianoet på plass i Valberg Kirke.
Et år etter at innsamlingsaksjonen startet, står det skinnende, nye pianoet i Valberg kirke på plass.
 
Det har på langt nær tatt et år å samle inn de ca 150.000 instrumentet koster. Det var selve bestillingen som tok lang tid. Man ønsket ikke et piano i den tradisjonelle svarte pianolakken ettersom pianoet da ville bli noe dominerende i rommet.
Menigheten bestemte seg for et mahognirødt instrument for at det skulle stemme bedre med farvene i kirka, og den fargen var ikke lagervare. Pianoet måtte derfor lages fra grunnen av i Japan, og har reist den lange veien derfra til Lofoten denne høsten.
 
Pianoet vil bli brukt fra første dag, men offisiell innvielse skjer torsdag 31. januar i et samarbeide med Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest. Programmet for innvielsen sammensettes bredt av lokale musikere og kor, men også den unge norske pianisten Joachim Carr spiller. Han har deltatt både i pianoutgaven og kammerutgaven, og har samme uke plateinnspilling i Stamsund kirke.
 
At dette skjer, kommer igjen av at Leif Ove Andsnes har konsert i Buksnes kirke søndag 26. januar. Leif Ove spiller sjelden uten at festivalens faste «pianodoktor» Thomas Hübsch fra Berlin klargjør flygelet. Han tar seg av flygelet i Stamsund under innspillingen. Og selvsagt: når en sånn kapasitet er i Lofoten, gir det også Valberg kirke muligheten til å få instrumentet stemt og justert før innvielsen.
 
Vi gratulerer Valberg Kirke med et nydelig piano, og vi lover å fortsette med konserter i denne vakre og stemningsfulle kirken.

Det Norske Kammerorkester for første gang i Meieriet Kultursenter

Fredag 11. oktober  var det duket for en stor begivenhet i Meieriet Kultursenter. Det Norske Kammerorkester har vært en av landets fremste eksportartikler siden midten av 70-årene. De har turnert verden rundt og opptrådt med noen av de mest anerkjente klassiske musikere. Leif Ove Andsnes var i flere år en fast samarbeidspartner. Denne kvelden var det rigget for deres første besøk i Meieriet.

Solist Tine Thing Helseth

En like stor begivenhet var at de denne gang hadde med seg en verdensberømt solist, den norske trompetisten Tine Thing Helseth. Hun besøkte Vestvågøy for første gang. Tine ble internasjonalt kjent da hun i 2006 vant andrepris i Eurovision Young Musicians Competition. I 2016 satt hun i juryen for samme konkurranse. Tine er en av ytterst få norske klassiske musikere som er nominert til en Grammy.

Dirigenten på  turneen, som foruten Leknes går til Narvik, Harstad og Bodø, var en kjenning her i Lofoten, Arvid Engegård.

Program med stor spennvidde

Denne fredagskvelden fikk vi oppleve et gnistrende samspill med nytt og gammelt i frodig blanding. Albinonis trompetkonsert måtte dessverre gå ut ettersom Tines piccolotrompet brøt sammen under første konsert. I stedet fikk publikum tre stykker av Edvard Grieg, arrangert for trompet og strykere.  

«For trompet og strykere» (2017) – kveldens hovedutfordring for Tine – av den Oscar-vinnende komponisten Elliot Goldenthal, er spesielt skrevet for Tine. Komponisten er mest kjent for originalmusikk for filmer som Frida og Batman Forever. Hans tonespråk består ofte av mystiske, dramatiske klanger, og i dette verket gir Goldenthal solisten kunstnerisk frihet til å improvisere, noe som ga rom for både dypsindig refleksjon og leken virtuositet.  

Kammerorkesteret briljerte også med et program med stor spennvidde og bød på kjente, ikoniske verk som Bachs Brandenburgkonsert nr. 3, Samuel Barbers vidunderlige vakre Adagio for strykere og til slutt Bartoks Divertimento for strykere som henter inspirasjon fra den flotte ungarske folkemusikken. Under Arvid Engegårds ledelse, ble dette geniale mesterverket framført på en svært overbevisende måte. Arvid har da også innstudert dette verket med Sandor Vegh, den ungarske fiolinisten som kjente Bartok godt.

Tine Thing Helseth er ingen diva, men jobber ofte med unge blåsere. Samme dag som konserten, møtte hun lokale messingblåsere for å innstudere en fanfare til åpningen av programmet.

Blåserne kom fra korpsmiljøene i Lofoten, Sortland og Stokmarknes, totalt 11 personer. Disse hadde hatt egne øvelser på forhånd, og møttes noen timer før konsert med Tine for å lære mer om blåserteknikk.

Konserten var et samarbeid mellom Meieriet Kultursenter og Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, et samarbeid som har pågått siden senteret åpnet i 2016.

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest 2019 – et tilbakeblikk

Samtidig som Lofoten Pianofestival 2020 planlegges, ser vi begeistret tilbake på sommerens kammermusikkfest. Selv om programmeringen av festivalene er noe forskjellig, bruker vi erfaringene mellom dem for det de er verdt. I tillegg mottar vi flere verdifulle tilbakemeldinger fra publikum, artister og andre interessenter som er til stor hjelp. Det gjør det desto mer inspirerende å lage ny festival i 2020.

15 år i Lofoten

Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest 2019 var ikke bare en festival, men også en markering av våre 15 år i Lofoten. Dette feiret vi litt ekstra. I tillegg til at H.M. Dronning Sonja sto for den offisielle åpningen, var konsertprogrammet kanskje det beste vi har hatt noensinne. Det var bredde, dybde og variasjon som skapte en uke med mange fristelser for flere. Med internasjonale artister fra øverste hylle ble det hele levert med høy kvalitet.

Etter 15 år har festivalen gradvis vokst. Aldri før har vi hatt så god respons på billettsalget som startet allerede i januar. Vi satte også ny rekord på salg av festivalpassene som ble lagt ut før jul.

I tillegg til hovedprogrammet, hadde vi flere sidearrangementer. Særlig fikk pianisten Wolfgang Plagge oppmerksomhet med sine musikalske foredrag. Selv om vi tidligere har hatt foredrag under festivalen, var dette en ny ramme med tanke på både musikk og tema.

Konsert i midnattssol

Blandt andre arrangementer holdt strykekvartetten Sonoro flere mindre konserter på kafeer, restauranter, kjøpesentre, gallerier og museer i Lofoten. Kvartetten består av fire jenter på 17 og 18 år fra Oslo. Med strykekvartetten Sonoro hadde vi et høydepunkt i midnattssol ved Hov Gjestegård på Gimsøy.

Strykekvartetten Sonoro holder konsert med midnattssol på Hov, Gimsøy.

Drømmekonsert trakk folk

Det kanskje mest vågale var likevel Drømmekonserten med Wolfgang Plagge torsdag klokken 2300. Her oppfordret vi publikum til å ta med liggeunderlag, pute og sovepose for å nyte musikken på egne premisser. Noe lignende har aldri vært gjort under festivalen tidligere. Likevel valgte ca. 60 publikummere å ta turen for å nyte det som ikke bare ble en konsert, men en opplevelse.

Stor takk til alle frivillige

I likhet med tidligere år, kan vi ikke takke våre frivillige nok. Festivalen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten alle frivillige som engasjerer seg under hele festivaluken. For å sette i gang, gjennomføre, og ikke minst avslutte festivalen er det en rekke oppgaver som må løses. Noen kan planlegges, men svært mange oppstår underveis. De jobber fra morgen til kveld for å sørge for at artister, publikum, konsertsaler har alt som skal til for å skape de beste opplevelsene under festivalen.

Lofoten Pianofestival 2020

Vi gleder oss til Lofoten Pianofestival som åpner mandag 6. juli. Hold deg gjerne oppdatert på vår Facebookside. Vi legger fortløpende ut informasjon om artister, program og billetter. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Venneforeningens temareise 2019

Venneforeningen til Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest består av ca. 70 antall medlemmer. Foreningen er festivalens nærmeste støttespillere og ambassadører gjennom hele året. Medlemskapet gir medlemmene en rekke fordeler under festivalen. I tillegg arrangeres det en egen temareise for foreningen. I år gikk turen til en av de store, klassiske metropolene: London.

Er du interessert i venneforeningen kan du lese mer her.

Totalt 17 av venneforeningens medlemmer deltok på årets reise som varte en hel uke. Under ledelse av daglig leder Knut Kirkesæther fikk de med seg tre Proms-konserter i fantastiske Royal Albert Hall.

Allerede søndag fikk de høre BBC Symfoniske Orkester (dirigent Sakari Oramo) fremføre verk av Mussorsky, Andriessen, Weir og Sibelius med sangeren Nora Fisher som solist. Tirsdag fremførte det Tsjekkiske Filharmoniske Orkester (Simon Bykov) verk av Smetana, Tsjaikovsky og Sjostakovich. Den siste konserten i Royal Albert Hall var med Aurora Orchestra (Nicolas Collon) som fremførte «Symphony Fantastique» av Hector Berlioz. Dette er en scenisk fremførelse der musikerne spiller uten noter. Det hele er iscenesatt av orkesteret og dirigenten, med bruk av lys, design og skuespillere.

I tillegg til de store Proms-konsertene ble det flere lunsjkonserter. Blant annet i kirken St. Martin in the Fields, kirken som gav navnet til kammerorkesteret med samme navn. Det ble også kammerkonsert i Wigmore Hall, et kammermusikkens tempel i den klassiske verden. Her fikk også gruppen et personlig møte med en av de sentrale musikerne etter konserten, fiolinisten Hugo Ticciati. Han tok seg god tid med gruppen hvor han både kom med egne historier og besvarte spørsmål med velvalgte ord.

Av andre aktiviteter ble det tilrettelagt for evensong og omvisning i ærverdige Westminster Abbey, ulike kunstutstillinger, tur på Themsen, musikaler og andre kjente turistattraksjoner. Medlemmene bodde alle meget sentralt på samme hotell, sentral i London. Gjennom uken ble det naturligvis også rikelig tid til individuelle aktiviteter.

Kulturelt program

Søndag 8. september
Royal Albert Hall: BBC Symfoniske Orkester (Sakari Oramo)

Mandag 9. september
Westminster Abbey: Evensong med koret i Westminster Abbey

Tirsdag 10. september
Royal Albert Hall: Tsjekkiske Filharmoniske Orkester (Simon Bykov)

Onsdag 11. september
St. James Church: Lunsjkonsert

Torsdag 12. september
Royal Albert Hall: Aurora Orchestra (Nicolas Collon)

Fredag 13. september
St. James Church: Lunsjkonsert

Lørdag 14. september
St. Martin in the Fields: Orgelkonsert med Matthew Jorysz
Wigmore Hall: Konsert med tema «Musikkens helbredende kraft». Konserten introdusert av John Suchet (Classic FM).

Intervju med Christian Ihle Hadland

I 2020 gjennomføres fjerde utgave av Lofoten Pianofestival. Karakteristisk for pianofestivalen er at kunstnerisk leder skiftes for hver gang. I 2018 var vi heldige å ha den franske pianisten Bertrand Chamayou som kunstnerisk leder. For Lofoten Pianofestival 2020 har vi gleden av å introdusere den norske pianisten Christian Ihle Hadland som kunstnerisk leder. I den forbindelse har vi hatt en prat med Hadland om oppgaven.

Christian Ihle Hadland, kunstnerisk leder for Lofoten Pianofestival 2020.
Du er engasjert som kunstnerisk leder for Lofoten Pianofestival 2020. Hva innebærer dette oppdraget i praksis?

– Først og fremst er det å finne og invitere musikere, sette sammen program og bestemme spillesteder. Jeg må også tilpasse arbeidsmengden til musikerne, altså gi dem en god kombinasjon av kjent og ukjent repertoar. Jeg må også vurdere hvem som passer til å spille sammen og hvilke verk som egner seg til hvilke lokaler. Og ikke minst, at hvert konsertprogram er sirlig satt sammen. Det er rett og slett ganske mye å tenke på.

Lofoten Pianofestival har fått mye oppmerksomhet for sin høye kunstneriske kvalitet – også utenfor Norge. Dette er mye takket være internasjonale musikere fra øverste hylle. Å få tilgang til disse krever et visst nettverk. Hvordan har du bygget ditt?

– Da jeg var ferdigutdannet var det ingen som snakket om å bygge nettverk. Man ble oppfordret til å holde seg inne med bra musikere og ellers hoppe på de mulighetene som kom. Slik er det vel fortsatt i dag, selv om man kanskje forsøker å komplisere det med litt for mange ord.

Når vi snakker om musikere på dette nivået må det være vanskelig å finne de riktige. Hvordan plukker du ut artistene til festivalen?

– Når det gjelder å finne pianister har det alltid vært mest interessant for meg å forhøre meg med ikke-pianister om hvem de foretrekker. En ting er å levere en lytefri klaverkonsert av Brahms med stor klang og enormt overskudd. Noe annet er å fungere som kammermusiker sammen med andre – selv om de godt kan være fenomenale til også dette. Strykere kan ofte fortelle mer om lydhørhet, klangfarger og evnen til inspirasjon i samspill – og dette er nøyaktig hva man behøver til en pianofestival som jo også er en kammermusikkfestival.

Vi vet jo at enkelte publikummere kommer langveisfra, også for å oppleve Lofoten. At festivalen nettopp ligger i lofoten, betyr dette noe for musikerne?

– Lofoten tror jeg er et ekstremt pluss – alle har hørt om plassen. Også musikere godtar lengre reisevei og lange lokale avstander når de får Lofoten på kjøpet. Lofoten i juli er nok mer fristende enn det meste annet, det må jeg kunne si.

Hvor langt har du kommet med artistene og programmet?

– Alle musikerne er på plass (bank i bordet). Nå gjenstår programmet, men der har jeg allerede et solid grunnriss. Mye har falt på plass. Åpnings- og avslutningskonserten er alltid det vanskeligste! Musikerne får i stor grad melde inn egne ønsker, mens jeg sitter med en myndig hånd på rattet.

Du er pianist selv, men du henter kanskje inspirasjon fra annen type musikk også?

– Foruten om klassisk musikk er svaret «iblant». Jeg hører gjerne litt 60-tallsmusikk innimellom, samt at jeg har noen «guilty pleasures» på YouTube som skal holdes hemmelige. Men innenfor klassisk musikk hører jeg faktisk aller helst på noe annet enn pianomusikk. Det har vel noe med at jeg hører og arbeider så mye med lyden av piano selv. Behovet er rett og slett mettet når jeg skal sette meg ned og høre på annen musikk. Jeg hører særlig på vokalmusikk: lieder, opera, kirkemusikk. Spesielt kantatene til Bach. Men så klart hører jeg på pianomusikk også, jeg skal ikke late som noe annet. Særlig Svjatoslav Richter (1915-1997). Jeg får aldri nok av klangen hans!

Kan du avsløre noe du selv kommer til å fremføre under festivalen?

– Ikke for mange avsløringer før programlanseringen! Men Nordlandsnattens sol kaller på det kanskje flotteste klaververket som er skrevet – Goldbergvariasjonene av Johann Sebastian Bach – så det skal vi nok finne plass til.