Dronning Sonja kommer til åpningskonserten mandag 8. juli klokken 20.00

Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff

Vi hadde gleden og æren av å ha Dronningen tilstede ved to konserter i 2017, og vi så da at dette ga oss stor oppmerksomhet og anerkjennelse. Det var da svært naturlig for oss å invitere dronningen til årets jubileumsfestival.

Festivalen har fått bekreftet fra Slottet at Dronningen åpner festivalen under åpningskonserten i Lofoten Kulturhus i Svolvær, mandag 8. juli kl. 20.00. Hun blir også til stede under hele konserten. Åpningskonserten er en festkonsert som presenterer artistene, som alle er på høyt internasjonalt nivå.

– Dette er vi svært glade for. Å ha kongehuset representert er en stor ære for alle oss som arrangerer festivalen. Det vil inspirere artistene, og det vil gi ikke bare oss ansvarlige, men også folk flest i regionen en stolthet over den status festivalen nå har, sier daglig leder, Knut Kirkesæther.

Av sikkerhetsmessige årsaker må publikum være på plass i salen i god tid før konserten starter, senest 19.50. Dørene vil da lukkes. Informasjon vil bli sendt ut til alle som har forhåndskjøpt billetter.

Dronning Sonja på finalekonserten i 2017 (foto: Tom Helstad/Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest)