Dronning Sonja kommer til åpningskonserten mandag 8. juli klokken 20.00

Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff

Vi hadde gleden og æren av å ha Dronningen tilstede ved to konserter i 2017, og vi så da at dette ga oss stor oppmerksomhet og anerkjennelse. Det var da svært naturlig for oss å invitere dronningen til årets jubileum.

Festivalen har fått bekreftet fra Slottet at Dronningen vil være til stede under åpningskonserten i Lofoten Kulturhus i Svolvær, mandag 8. juli kl. 20.00. Åpningskonserten er en festkonsert som presenterer artistene, som alle er på høyt internasjonalt nivå.

– Dette er vi svært glade for. Å ha kongehuset representert er en stor ære for alle oss som arrangerer festivalen. Det vil inspirere artistene, og det vil gi ikke bare oss ansvarlige, men også folk flest i regionen en stolthet over den status festivalen nå har, sier daglig leder, Knut Kirkesæther.

 

Dronning Sonja på finalekonserten i 2017